Omega i kroppen

Fettsyrer og signalstoffer

Flerumettede fettsyrer

Omega-3 og omega-6 er flerumettede fettsyrer (PUFA) som inneholder mer enn en dobbeltbinding. I alle omega-3 fettsyrer er første dobbeltbinding, regnet fra methylenden (-CH3), plassert mellom tredje og fjerde karbonatom (Figur 1). Tilsvarende er første dobbeltbinding i alle omega-6 fettsyrer plassert mellom sjette og syvende karbonatom, regnet fra methylenden (-CH3). Mennesket har enzymer til å lage mettede og enumettede fettsyrer fra både karbohydrater og proteiner, men vi mangler evnen til å produsere omega-6 og omega-3 fettsyrer. Derfor er omega-6 og omega-3 fettsyrer livsnødvendige fettsyrer som vi må tilføres via kostholdet. I planteriket er linolsyre (LA, C18:2, omega-6) og alfalinolensyre (ALA, C18:3, omega-3) de viktigste flerumettede fettsyrene. Under optimale betingelser kan vi fra dissse 2 fettsyrene produsere viktige byggesteiner som arakidonsyre (AA, C20:4, omega-6), gammalinolensyre (GLA, C18:3, omega-6), dihomogammalinolensyre (DGLA, C20:3, omega-6), eicosapentaesyre (EPA, C20:5, omega-3) og docosahexaensyre (DHA, C22:6, omega-3).

 

Figur 1 strukturen av flerumettede fettsyrer

 

 

Slik produksjon skjer både ved forlengelse av karbonkjeden med 2 karbonatomer om gangen (elongase enzymer) og ved innføring av flere dobbeltbindinger (desaturase enzymer), se Figur 2. Fettsyrene LA og ALA konkurrerer om å få bruke de samme desaturase og elognase enzymene når de skal omdannes til de lange flerumettede fettsyrene AA, EPA og DHA. Selv om ALA har prioritet i denne prosessen, så vil vanligvis LA vinne konkurransen fordi vi spiser så mye mer LA enn ALA. Det er derfor helt vanlig at det produseres mer AA (omega-6) fra LA enn EPA og DHA (omega-3) fra ALA.

 

Figur 2 Omdanning av omega-6 LA til AA og omega-3 ALA til EPA og DHA

 

Eikosanoider

Kroppen benytter de langkjedete fettsyrene AA, EPA og DHA til å produsere lokaltvirkende hormoner og signalstoffer (bl.a. eikosanoider). Det skjer i neste alle kroppens celler i en prosess som kalles for prostaglandinsyntesen. Når denne prosessen igangsettes mobiliseres cyklooksygenase (COX) enzymer som bidrar til at både AA, EPA og DHA lokalt oksideres til hormonlignende signalstoffer som det aktuelle området i kroppen trenger i øyeblikket. Enzymet COX1 vedlikeholder kroppens normale prostaglandin nivå, mens enzymet COX2 aktiveres når vev blir skadet eller infisert. Eicosanoider er hormonlignende signalstoffer med 20 karbonatomer i kjeden. Disse kan bare dannes fra AA og EPA, som er de aktuelle flerumettede fettsyrer som har 20 karbonatomer i kjeden. Prostaglandiner har fra 1 til 5 dobbeltbindinger, og disse benyttes til å skille mellom de ulike signalstoffene: PG E1 har èn dobbeltbinding, PG E2 har 2 dobbeltbindinger, osv til PG E5 som har 5 dobbeltbindinger.

 

PG E2 dannes fra omega-6 fettsyren arakidonsyre (AA) som vi finner i en rekke animalske matvarer. AA kan også produseres fra LA som vi finner i planteoljer. PG E2 er pro-trombotisk og bidrar positivt til å stoppe blødninger og til å hele sår ved skader, men PG E2 kan også forårsake sammenklebing av blodplater og dannelse av blodpropp. PG E2 påvirker sammentrekning av glatt muskulatur, og er også involvert i alle kjente inflammasjonsprosesser og smertetilstander i kroppen. For å unngå kronisk inflammasjonstilstand i kroppen er det viktig at PG E2 balanseres av PG E3, som dannes fra den marine omega-3 fettsyren EPA som vi finner mye av i fet fisk. PG E3 virker anti-koagulerende på blodplater (motvirker sammenklebing), og har i tillegg en anti-inflammatorisk effekt.

Omega-6/omega-3 og prostaglandin balansen i kroppen

Vi kan påvirke dannelsen av ulike prostaglandiner gjennom vårt kosthold, men denne produksjon påvirkes også av kroppens hormonbalanse, inntak av medisiner og kroppens generelle helsetilstand. Inntak av vegetabilske oljer med høyt innhold av LA som soya-, solsikke- og maisolje, samt animalske matvarer med høyt innhold av omega-6 fettsyren arakidonsyre (AA), kan øke PG E2 nivået i kroppen. Hvis kostholdet samtidig er fattig på omega-3 fettsyrer som EPA og DHA fra fisk, vil det kunne oppstå en ubalanse mellom PG E2 og PG E3 i kroppen. En god balanse mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i kostholdet er derfor svært viktig for kroppen. Et for stort inntak av omega 6-fettsyrer, i forhold til omega 3-fettsyrer, kan bidra til å øke inflammasjonstilstander i kroppen. Dette bør motvirkes gjennom økt produksjon av balanserende PG E3, noe man kan påvirke gjennom et sunt kosthold rikt på de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA.