Omega i kroppen

The Omega Balance Health Concept

Et ledende helsekonsept som gjennoppretter normal Omega-6/Omega-3 fettsyrebalanse på 120 dager

 

...adding life to your years...

 

 

 

 

BioActive Foods baserer sin virksomhet på et egenutviklet, forebyggende helsekonsept; ”The Omega Balance Health Concept”, der målet er å gjenopprette normal balanse mellom de livsviktige, flerumettede fettsyregruppene omega-6 og omega-3 i kroppen i løpet av 120 dager. Dette er i tråd med offisielle anbefalinger fra Nordisk Ministerråd (Nordic Nutritional Recommendations, 2005). Når man gjenoppretter normal Omega-6/Omega-3 fettsyrebalanse styrkes kroppens evne til å motstå og til å bekjempe ulike livsstilsrelaterte helseproblemer.

Bakgrunn

Mennesket ble «designet» til å ha lik mengde av de livsviktige omega-6 og omega-3 fettsyrene i kroppen. Det er kostholdet vårt som bestemmer balansen mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, helt ned på cellenivå. Nesten 60.000 fettsyreprofiler analysert ved Vitas AS (per juni 2014) viser at dagens vestlige kosthold inneholder 10 - 20 ganger mer omega-6 fettsyrer enn omega-3 fettsyrer. I følge The World Council of Genetics, Nutrition and Fitness for Health og Nordisk Ministerråd bør måltallet for Omega-6/Omega-3 fettsyrebalansen i kosthold og kropp være under 5:1. I kroppen kan denne fettsyrebalansen bare reguleres gjennom endringer i maten du spiser.

Blodtesten

Helsekonseptet (‘The Omega Balance Health Concept’) baserer seg i utgangspunktet på en blodtest som måler fettsyreprofilen i helblod. Vårt blodtest kit er 510(k) klarert og kan derfor fritt selges i det amerikanske markedet. Vår video vil på ca. 1 minutt forklare deg hvordan testen tas og hvordan den analyseres på et av våre universitets laboratorier.

 

Hjemmetest video

 

Testen krever kun et enkelt stikk i fingeren, slik at man lett får dryppet noen dråper blod ned på et spesielt filterpapir. Dette kan man gjøre helt anonymt i sitt eget hjem ved å følge vedlagte bruksanvisning, eller ved å søke hjelp hos helsepersonell. Blodprøven legges i en vedlagt lystett aluminiumspose og sendes til analyse i vedlagt svarkonvolutt adressert til Vitas AS, Forskningsparken i Oslo. Begge laboratoriene utfører samme analyse av 11 ulike fettsyrer i helblod (98% av fettsyrene i blodet). Basert på resultatene fra fettsyreanalysen blir mengde mettet fett, enumettet fett, flerumettet vegetabilsk fett og flerumettet marint fett i blodet rapportert. Rapporten inneholder også en vurdering av fem ulike risikofaktorer knyttet til ulike livsstilsrelaterte helseplager, inkludert Omega-3 nivå og Omega-6/Omega-3 fettsyrebalanse. Samlet gir resultatene grunnlag for individuell målrettet kostholdsveiledning.

Anbefaling

Avhengig av resultatet fra blodprøven, som hver enkelt person mottar anonymt ved å skrive inn en personlig kode på vår nettside, kan den enkelte selv ta initiativ til å endre sitt kosthold ved å benytte våre kostholdsråd. Alternativt tilbyr vi ulike løsninger for å hjelpe deg å endre Omega-6/ Omega-3 fettsyrebalansen i kroppen i løpet av 120 dager. Den primære løsningen er en spesiell oljeblanding av fiskeolje og extra virgin olivenolje produsert ved den islandske bedriften Lysi i henhold til den farmasøytiske kvalitetsnormen "Good Manufacturing Practice (GMP)". Vår alternative løsning er et pulver som inneholder vår blandingsolje, og som kan rystes med vann til en "melkedrikk" med jordbærsmak. Pulveret er produsert i Nederland av to GMP godkjente selskaper. Vår blandingsolje er også tilgjengelig i kapsler produsert av det norske selskapet Pharmatech AS.

Grunnleggende informasjon

Vi har mange typer fettsyrer i kroppen vår. I vårt helsekonsept legger vi størst vekt på de livsnødvendige fettsyregruppene omega-3 og omega-6. Omega-3 fettsyrer fra sjømat (EPA og DHA) er lange flerumettede fettsyrer som skiller seg fra kortere omega-3 fettsyrer fra planteriket (alfa-linolensyre). Det er i hovedsak omega-3 fettsyrer fra sjømat (EPA og DHA) som vitenskapelig er dokumentert å ha positiv helseeffekt. For disse fettsyrene har det Europeiske Mattilsynet (EFSA) nå godkjent flere helsepåstander, bl.a. godt for blodtrykk, hjerte, hjerne og syn. De essensielle lange, flerumettede omega-6 fettsyrene finner vi også i flere varianter, spesielt som linolsyre i vegetabilske oljer og arakidonsyre i animalske matvarer.

 

Ernæringsdebatter domineres ofte av omega-3 og komponenter med antioksidativ effekt, mens informasjon om omega-6 nesten er fraværende. Både omega-3 og omega-6 fettsyrer inngår i cellemembraner i alle kroppens celler, og de er forløpere til "lokale hormoner" (signalstoffer) som prostaglandiner og tromboksaner. Signalstoffene (eikosanoider) påvirker en rekke funksjoner i kroppen, blant annet kontraksjonen av glatt muskulatur, sammenklebing av blodplater, utvidelse av blodkar og ikke minst blodtrykk, for å nevne noen. Ved høyt inntak av omega-6 fettsyrer vil det kunne dannes økte mengder med eikosanoider i 2-serien, noe som kan virke negativt på kroppslige funksjoner som sammenklebing av blodplater og dannelse av blodpropp, samt økning i blodtrykk.

 

Hovedkilden til omega-6 i kostholdet er de såkalte «sunne planteoljer». Den store ubalansen mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i vårt vestlige kosthold skyldes høyt forbruk av planteoljer, som solsikke, mais og soya, i både matlaging og til matproduksjon. Disse planteoljene inneholder mer enn 50 % av den essensielle omega-6 fettsyren linolsyre (LA). I tillegg benytter kraftfor produsentene seg av de samme plantematerialene når de produserer kraftfor til industriell kjøttproduksjon, både til hvitt kjøtt, rødt kjøtt og til fiskeoppdrett. Dette har ført til økt innhold av omega-6 fettsyren arakidonsyre (AA) i både kjøtt, egg og fisk. Kostholdet vårt har aldri tidligere inneholdt så store mengder omega-6 fettsyrer som det gjør nå.

 

Resultater fra mer enn 17.000 norske blodanalyser (per mai 2014) gjennomført ved Vitas AS viser at nordmenn generelt, og ungdom spesielt, har et meget høyt inntak av omega-6 og en ugunstig fettsyrebalanse. Dette til tross for at 6 av 10 opplyser at de tar kosttilskudd med omega-3. Våre data viser ingen forskjell mellom kjønn og aktivitetsnivå, inkludert toppidrettsutøvere (intern BioActive Foods rapport). Det er derfor viktig for alle befolkningsgrupper å øke inntaket av omega-3 fettsyrene EPA og DHA på en trygg og effektiv måte, som anbefalt av BioActive Foods.